Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nhóc_Siêu Phàm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nhóc_Siêu Phàm

Nhóc_Siêu Phàm
Nhóc Siêu Phàm số một của thế kỉ XXI

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nhóc_Siêu Phàm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về thể tích
Lần cuối làm bài: 2017-12-11 17:11:33
Nhóc_Siêu Phàm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-13 18:37:05
Nhóc_Siêu Phàm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 20:49:17

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nhóc_Siêu Phàm làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-12 21:46:10
Nhóc_Siêu Phàm làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-12 21:42:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-08 10:55:38
Nhóc_Siêu Phàm làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-08 10:50:54
Nhóc_Siêu Phàm làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-08 10:46:50