Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Duy Mạnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Duy Mạnh

Đỗ Duy Mạnh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

54 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5400

Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-08-19 08:07:21
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-29 11:50:04
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 12:06:30
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2018-04-14 19:52:46
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-04-13 11:57:11
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân và chia
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 12:26:39
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2017-04-19 06:16:39
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi n lần và giảm đi n đơn vị
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 12:23:34
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 12:31:35
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - giải bằng hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 12:58:54
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-03-01 20:15:14
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - giải bằng rút về đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-07-04 19:22:10
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 12:12:48
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 12:15:34
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 06:59:09
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh trung bình cộng với các số thành phần
Lần cuối làm bài: 2017-09-12 21:01:38
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 20:48:06
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính về thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-05-04 07:08:46
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mối liên hệ giữa trung bình cộng và tổng
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 08:54:23
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau – điền số
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 12:09:50
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông, hình thoi
Lần cuối làm bài: 2017-05-15 20:17:20
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-05-22 11:33:06
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-08-18 11:42:01
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 10:49:11
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 18:23:57
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 18:20:14
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-23 20:19:15
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về diện tích
Lần cuối làm bài: 2017-06-08 10:11:20
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 18:30:25
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 18:30:08
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 20:42:28
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 20:33:13
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 13:16:03
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 13:11:47
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 10:40:56
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-06-07 05:53:44
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 09:23:46
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-10-13 11:29:34
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-19 06:05:52
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 18:28:11
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-02 18:04:40
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 20:36:04
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-10-21 20:33:55
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 20:47:40
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 13:10:27
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2017-06-29 20:00:18
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2017-04-10 10:41:36
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-10-03 20:38:22
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 20:37:57
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 13:10:07
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 13:03:07
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 12:24:51
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 13:06:33
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 12:09:38

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 08:15:46
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 08:17:28
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 08:18:00
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 08:21:28
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 18:33:48
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 18:36:21
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 13:20:28
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 13:22:27

Điểm thi

Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-14 12:42:09
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-14 12:38:53
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-14 12:35:33
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-14 12:25:53
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-11 05:59:47
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-11 05:57:01
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-11 05:54:01
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-11 05:42:52
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-02 07:26:23
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-02 07:10:26
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-09 12:37:43
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-09 12:35:00
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-09 12:30:33
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-06 08:06:31
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-01 09:18:40
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-01 09:16:36
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-04 12:37:58
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-04 12:34:25
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-04 12:30:10
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-23 14:50:16
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-23 14:45:32
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-20 20:30:29
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-20 20:25:28
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-05-20 20:23:21
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-05-20 20:15:40
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 20:11:50
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 20:10:10
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 13:44:10
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-05-20 13:41:40
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 13:39:05