Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Duy Mạnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Duy Mạnh

Đỗ Duy Mạnh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

54 -Trung bình 8.80 - Tổng điểm 5806

Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 18:28:11
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 18:20:14
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 18:23:57
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 10:49:11
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 20:47:40
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 20:42:28
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 20:37:57
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 20:36:04
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 20:33:13
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 13:16:03

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 6.40 - Tổng điểm 192

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 7.73 - Tổng điểm 850

Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 13:22:27
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 13:20:28
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 18:36:21
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 18:33:48
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 08:21:28
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 08:18:00
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 08:17:28
Đỗ Duy Mạnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 08:15:46

Điểm thi

Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-14 12:42:09
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-14 12:38:53
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-14 12:35:33
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-14 12:25:53
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-11 05:59:47
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-11 05:57:01
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-11 05:54:01
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-11 05:42:52
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-02 07:26:23
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-02 07:10:26
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-09 12:37:43
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-09 12:35:00
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-09 12:30:33
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-06 08:06:31
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-01 09:18:40
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-01 09:16:36
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-04 12:37:58
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-04 12:34:25
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-04 12:30:10
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-23 14:50:16
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-23 14:45:32
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-20 20:30:29
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-20 20:25:28
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-05-20 20:23:21
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-05-20 20:15:40
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 20:11:50
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 20:10:10
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 13:44:10
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-05-20 13:41:40
Đỗ Duy Mạnh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 13:39:05