Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hà Thảo Vy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hà Thảo Vy

Nguyễn Hà Thảo Vy
I'm Fine :))

Điểm thi

Luyện toán

99 -Trung bình 9.27 - Tổng điểm 10201

Nguyễn Hà Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-10-23 16:31:53
Nguyễn Hà Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-10-21 19:52:18
Nguyễn Hà Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-10-29 11:16:55
Nguyễn Hà Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 11:10:20
Nguyễn Hà Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 11:13:23
Nguyễn Hà Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 11:15:27
Nguyễn Hà Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 11:36:23
Nguyễn Hà Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-11-04 10:52:07
Nguyễn Hà Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 19:36:11
Nguyễn Hà Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-31 14:52:31