Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hà Thảo Vy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hà Thảo Vy

Nguyễn Hà Thảo Vy
Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà chửi cho vừa lòng nhau. Đã chửi, phải chửi thật đau. Chửi mà hiền quá còn lâu nó chừa. Chửi đúng , không được chửi bừa . Chửi cha mẹ nó , không thừa một ai . Khi chửi , chửi lớn mới oai. Chửi hay là phải chửi dài , chửi lâu . Chửi đi chửi lại mới ngầu. Chửi nhiều cho nó nhức đầu , đau tai. Chửi xong nhớ nói bái bai . Phóng nhanh kẻo bị ăn chai vào mồm . bạn thân nhất của tui là Như . Nếu thấy hay nhớ like cho mk nhiều nha.

Điểm thi

Luyện toán

99 -Trung bình 9.27 - Tổng điểm 10201

Nguyễn Hà Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-10-23 16:31:53
Nguyễn Hà Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-10-21 19:52:18
Nguyễn Hà Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-10-29 11:16:55
Nguyễn Hà Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 11:10:20
Nguyễn Hà Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 11:13:23
Nguyễn Hà Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 11:15:27
Nguyễn Hà Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 11:36:23
Nguyễn Hà Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-11-04 10:52:07
Nguyễn Hà Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 19:36:11
Nguyễn Hà Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-31 14:52:31