Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với songoten. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

songoten

songoten
làm crush tui đê

Luyện toán

5 -Trung bình 6.86 - Tổng điểm 617

songoten đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 18:59:33
songoten đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 18:52:37
songoten đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 17:47:40
songoten đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 17:38:44
songoten đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 18:53:50

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 8.00 - Tổng điểm 160

songoten đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2017-10-24 21:53:14

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

songoten làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-27 20:21:23
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-23 15:35:38