Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Shizuka Chan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Shizuka Chan

Shizuka Chan
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !Chúng ta có thể kết ban với nhau được không nhỉ ?

Luyện toán

9 -Trung bình 9.76 - Tổng điểm 976

Shizuka Chan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2015-03-21 15:25:09
Shizuka Chan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2015-01-31 18:30:39
Shizuka Chan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2015-02-01 10:15:50
Shizuka Chan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-01-27 11:36:48
Shizuka Chan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-01-25 09:00:25
Shizuka Chan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2015-01-24 19:04:06
Shizuka Chan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2015-01-31 18:30:58
Shizuka Chan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-01-23 18:28:04
Shizuka Chan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-01-22 11:53:14

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi