Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Greninja. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Greninja
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

36 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3600

Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-09-07 15:11:21
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-09-09 15:50:13
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-09-08 15:26:17
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-09-11 16:37:22
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2020-09-16 15:11:08
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-09-25 21:21:58
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2020-09-13 09:07:43
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-09-23 16:03:31
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-09-28 15:39:02
Lần cuối làm bài: 2020-10-05 15:01:43
Lần cuối làm bài: 2020-10-09 20:34:02
Lần cuối làm bài: 2020-10-15 08:51:59
Lần cuối làm bài: 2020-10-21 20:54:55
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2020-10-24 17:04:52
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2020-10-28 19:57:26
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2020-10-28 20:18:48
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2020-11-11 14:53:15
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2020-10-07 16:58:42
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2020-10-12 15:01:07
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đối xứng tâm
Lần cuối làm bài: 2020-10-19 15:28:59
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-10-31 15:53:43
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
Lần cuối làm bài: 2020-11-14 16:10:34
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2020-11-18 20:46:16
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-11-22 16:09:27
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2020-12-07 20:49:41
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-11-20 21:20:32
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức
Lần cuối làm bài: 2020-11-28 15:31:45
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Rút gọn phân thức
Lần cuối làm bài: 2020-11-30 15:37:47
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Quy đồng mẫu nhiều phân thức
Lần cuối làm bài: 2020-12-06 15:09:56
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-12-18 20:41:49
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 15:30:49
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2021-01-02 20:32:44
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Phép chia các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2021-01-06 20:38:15
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Lần cuối làm bài: 2020-12-14 20:47:01
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-12-20 21:06:35
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-12-28 21:29:45

Luyện văn - Tiếng Việt

70 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7000

Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 09:46:16
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 16:41:32
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 08:37:01
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:34:12
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 16:59:35
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát than thân
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 09:02:41
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát châm biếm
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 10:32:43
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:12:09
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tục ngữ về con người và xã hội
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 15:22:09
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 09:18:17
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự giàu đẹp của tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 16:29:05
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đức tính giản dị của Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 09:32:02
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ý nghĩa văn chương
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 16:01:03
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thêm trạng ngữ cho câu
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 16:16:18
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sống chết mặc bay
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 09:17:05
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 16:21:23
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu đặc biệt
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 08:53:32
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn câu
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 16:02:06
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 16:10:25
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 09:37:07
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 09:47:34
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 09:55:38
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 16:10:23
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách làm bài văn lập luận chứng minh
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 15:18:20
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liệt kê
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 16:50:43
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 21:16:20
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu gạch ngang
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 16:21:12
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Văn bản đề nghị
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 14:15:02
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chơi chữ
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 15:16:43
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 16:00:52
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phần Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 16:22:58
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 16:13:01
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Văn bản báo cáo
Lần cuối làm bài: 2020-06-10 15:34:07
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phần Văn
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 16:09:39
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 15:34:55
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Lần cuối làm bài: 2020-06-15 15:08:03
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
Lần cuối làm bài: 2020-06-14 15:28:53
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phần Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 15:36:41
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 15:35:20
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2020-09-09 16:18:30
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2020-09-16 16:24:53
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trường từ vựng
Lần cuối làm bài: 2020-09-20 16:19:54
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)
Lần cuối làm bài: 2020-09-22 21:19:32
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục của văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-09-23 16:33:03
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-09-23 21:06:13
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-09-24 20:58:38
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2020-09-30 16:10:39
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ tượng hình, từ tượng thanh
Lần cuối làm bài: 2020-10-03 16:18:24
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2020-10-04 20:29:55
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-10-04 20:32:53
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2020-10-06 20:50:57
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tóm tắt văn bản tự sự
Lần cuối làm bài: 2020-10-07 20:56:32
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2020-10-13 19:51:34
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trợ từ, thán từ
Lần cuối làm bài: 2020-10-14 16:05:34
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2020-10-17 16:23:51
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tình thái từ
Lần cuối làm bài: 2020-10-17 20:14:28
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đánh nhau với cối xay gió
Lần cuối làm bài: 2020-10-21 21:12:39
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lần cuối làm bài: 2020-10-25 21:43:03
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lá cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2020-10-28 16:09:22
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện kí Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-10-31 19:59:17
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai cây phong
Lần cuối làm bài: 2020-11-19 19:49:49
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói quá
Lần cuối làm bài: 2020-11-22 16:11:14
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thông tin về ngày trái đất năm 2000
Lần cuối làm bài: 2020-11-25 16:40:05
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói giảm nói tránh
Lần cuối làm bài: 2020-11-29 09:40:24
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu ghép
Lần cuối làm bài: 2020-12-04 20:37:16
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
Lần cuối làm bài: 2020-12-12 15:33:47
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn dịch, thuốc lá
Lần cuối làm bài: 2020-12-19 21:34:52
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu ghép (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-12-27 15:20:03
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp thuyết minh
Lần cuối làm bài: 2021-01-02 20:33:30
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán dân số
Lần cuối làm bài: 2021-01-07 15:25:08

Luyện Tiếng Anh

47 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4700

Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 16:37:42
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 15:58:04
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-05-29 16:00:33
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /t/, /d/ & /id/
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 16:20:38
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 16:32:42
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation: stress in two- syllable words
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 10:34:12
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation: stress in three- syllable words
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 08:08:45
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 15:31:01
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 16:12:29
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation: word stress review
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 15:35:45
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2020-09-11 20:55:56
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /br/ - /pr/
Lần cuối làm bài: 2020-09-13 08:29:14
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: gerund/ to-infinitive
Lần cuối làm bài: 2020-09-14 14:52:39
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-09-17 21:32:26
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-09-25 21:26:13
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's harvest time!
Lần cuối làm bài: 2020-09-27 16:42:45
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2020-09-27 16:50:00
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung A CLOSER LOOK 1: Vocabulary & pronunciation /bl/ vs /cl/
Lần cuối làm bài: 2020-09-29 20:48:07
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /bl/ - /cl/
Lần cuối làm bài: 2020-09-29 20:50:44
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung A CLOSER LOOK 2: Grammar: Comparative forms of adverbs
Lần cuối làm bài: 2020-10-02 21:05:32
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative forms of adjectives (review) / adverbs
Lần cuối làm bài: 2020-10-02 21:07:47
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung COMMUNICATION: The countryside through visitors'eyes
Lần cuối làm bài: 2020-10-07 20:50:49
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung SKILL 1: Read "Nomadic life on the Gobi Highlands"
Lần cuối làm bài: 2020-10-07 20:53:19
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung SKILL 2: Listening "Changes in a mountainous village"
Lần cuối làm bài: 2020-10-08 21:35:31
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-10-10 16:59:02
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung LOOK BACK: Vocabulary - Listening & Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-10-11 20:51:10
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Museum of Ethnology
Lần cuối làm bài: 2020-10-13 20:23:33
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /sk/ - /sp/ - /st/
Lần cuối làm bài: 2020-10-17 20:40:21
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Questions (review)/ Articles
Lần cuối làm bài: 2020-10-20 21:13:33
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-10-22 21:19:54
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-10-27 20:49:03
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-10-31 20:04:45
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-11-11 15:38:40
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A lesson on customs and traditions
Lần cuối làm bài: 2020-11-16 15:32:05
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /spr/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2020-11-21 15:27:02
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't/ have to
Lần cuối làm bài: 2020-11-23 20:32:19
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-11-24 20:28:01
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-11-30 15:50:50
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Which festival should I see?
Lần cuối làm bài: 2020-12-03 21:27:12
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress of the words ending in -ion -ian
Lần cuối làm bài: 2020-12-06 15:17:39
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Simple/ Compound/ Complex Sentences
Lần cuối làm bài: 2020-12-14 20:50:52
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-12-15 21:23:40
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A suggestion for Nick's project
Lần cuối làm bài: 2020-12-18 20:47:17
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Intonation in Exclamatory sentences
Lần cuối làm bài: 2020-12-19 21:37:00
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Past simple (review)/ Past continuous
Lần cuối làm bài: 2020-12-20 21:12:27
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-12-21 20:45:33
Greninja đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2021-01-06 20:42:23

Điểm thi

Greninja làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2021-02-08 21:49:54
Greninja làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2021-01-24 21:05:36
Greninja làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-09-27 20:51:19
Greninja làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-09-27 15:38:04
Greninja làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-09-27 15:30:46
Greninja làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-09-27 15:23:37
Greninja làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-09-21 16:15:11
Greninja làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-06-17 16:30:16
Greninja làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-17 16:27:30