Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với _Ship ship ship_. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

_Ship ship ship_

_Ship ship ship_
:))) Có gì mà phải nhìn thế bạn

Luyện toán

13 -Trung bình 7.34 - Tổng điểm 1542

_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 14:43:17
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:37:12
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:06:14
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:00:54
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:47:35
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:52:37
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:51:25
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:47:21
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:47:31
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 10:15:52

Luyện văn - Tiếng Việt

8 -Trung bình 8.20 - Tổng điểm 820

_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:08:20
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:11:31
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 20:02:33
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 17:58:35
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:37:27
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:31:16
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:25:54
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 22:25:30

Luyện Tiếng Anh

16 -Trung bình 9.77 - Tổng điểm 1759

_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:57:39
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:55:23
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:15:42
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 19:45:38
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:29:52
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:32:21
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:29:23
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:45:45
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:25:34
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:22:53

Điểm thi

_Ship ship ship_ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-21 20:42:54
_Ship ship ship_ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-10 20:04:06
_Ship ship ship_ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-07 20:55:13
_Ship ship ship_ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-05 20:03:42
_Ship ship ship_ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-05 19:59:46