Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với _Ship ship ship_. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

_Ship ship ship_

_Ship ship ship_
Vô đây làm j vậy?

Luyện toán

16 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1600

_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:43:31
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:06:14
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:47:31
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:37:12
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:00:54
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:57:19
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 10:15:52
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 19:38:07
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 08:56:34
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 14:43:17
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 21:12:46
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:51:25
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:47:35
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 15:59:24
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:52:37
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:47:21

Luyện văn - Tiếng Việt

20 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2000

_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 22:25:30
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:25:54
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:31:16
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:37:27
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 17:58:35
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:08:20
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:11:31
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:42:05
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 20:02:33
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 21:30:14
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con hổ có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 10:07:10
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 16:08:25
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ hiền dạy con
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 09:57:20
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 10:02:30
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 10:10:25
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông nước Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 10:29:11
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 11:00:28
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 20:41:04
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện dân gian
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 20:50:44
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 20:06:14

Luyện Tiếng Anh

59 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5900

_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 08:37:12
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 08:39:08
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 08:40:35
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 08:47:34
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 09:00:51
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 09:08:50
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 09:11:47
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:55:23
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:57:39
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:00:37
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:03:18
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:07:39
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:10:21
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:17:31
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many chairs are there?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:21:24
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:22:53
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:25:34
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:29:23
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:32:21
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:29:52
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:45:45
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 19:45:38
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:15:42
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 21:57:46
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 21:06:15
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 21:45:57
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 20:50:04
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 20:58:34
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 21:01:16
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 19:46:22
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 19:49:29
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 19:53:18
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 19:56:05
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 19:56:53
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 19:57:28
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 19:58:19
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 19:58:33
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 19:59:24
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:01:05
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:03:45
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:06:55
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:09:56
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:10:49
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:11:02
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:15:07
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:15:32
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:16:13
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:18:35
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:21:12
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:23:45
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:25:08
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:27:56
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:29:21
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:29:39
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:30:15
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:32:47
_Ship ship ship_ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:36:51

Điểm thi

_Ship ship ship_ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-02 19:12:57
_Ship ship ship_ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 21:38:35
_Ship ship ship_ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-21 20:42:54
_Ship ship ship_ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-10 20:04:06
_Ship ship ship_ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-07 20:55:13
_Ship ship ship_ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-05 20:03:42
_Ship ship ship_ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-05 19:59:46