Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với shi nit chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

shi nit chi

shi nit chi
Bật chế độ tuyển ny......ahihi ^^

Điểm thi

shi nit chi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-28 20:16:10
shi nit chi làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-07 16:32:16

Luyện toán

43 -Trung bình 9.52 - Tổng điểm 4476

shi nit chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 20:51:06
shi nit chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 20:48:15
shi nit chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-12-09 18:46:05
shi nit chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2017-06-19 10:04:06
shi nit chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 20:24:52
shi nit chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 19:52:55
shi nit chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-01-14 19:15:37
shi nit chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-01-14 19:18:41
shi nit chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-07-22 08:50:39
shi nit chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-08-11 21:48:00