Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đuông Dừa ≧ω≦ (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đuông Dừa ≧ω≦ (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ)

Đuông Dừa ≧ω≦ (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ)
mn vô đường link https://vn.holaquiz.com/sync-quiz/3xei và https://grandedesafio.com/vn/quiz/27411132(cái mới nha mn, chỉ cần 15/20 thôi), https://vn.buddymojo.com/match/Ss, https://vn.hellomate.me/sync-quiz/bx (cái khác nữa nha) xem ai được 10/10 mình sẽ tick cho. ai được rồi thì kb với mình rồi nhắn tin cho mình rồi mình tick cho nhé.mn vào thử đây đi https://vn.lovemeter.me/match/dKht :v https://lazi.vn/users/dang_ky?u=dung.le-minh.

Luyện toán

19 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1900

Lần cuối làm bài: 2019-07-27 20:32:08
Đuông Dừa ≧ω≦ (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 20:34:07
Đuông Dừa ≧ω≦ (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 21:08:29
Đuông Dừa ≧ω≦ (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 16:52:34
Đuông Dừa ≧ω≦ (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 21:10:56
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 20:32:04
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 21:08:54
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 21:03:09
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 20:10:57
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 21:22:40
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 20:04:22
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 09:05:16
Đuông Dừa ≧ω≦ (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 09:40:23
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 20:32:07
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 21:27:42
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 20:32:58
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 15:48:31

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Đuông Dừa ≧ω≦ (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 20:54:37

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Lần cuối làm bài: 2019-07-30 20:49:52
Đuông Dừa ≧ω≦ (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 09:15:31
Đuông Dừa ≧ω≦ (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 09:07:54
Đuông Dừa ≧ω≦ (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 20:47:23
Đuông Dừa ≧ω≦ (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung D. Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 20:49:08
Đuông Dừa ≧ω≦ (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 09:04:42
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 09:04:32

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-10 09:59:00
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-28 16:32:38