Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đuông Dừa (Hội Con 🐄). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đuông Dừa (Hội Con 🐄)

Đuông Dừa (Hội Con 🐄)
mn vô đường link https://vn.holaquiz.com/sync-quiz/3xei và https://grandedesafio.com/vn/quiz/27411132(cái mới nha mn, chỉ cần 15/20 thôi), https://vn.buddymojo.com/match/6n, https://vn.hellomate.me/sync-quiz/bx (cái khác nữa nha) xem ai được 10/10 mình sẽ tick cho. ai được rồi thì kb với mình rồi nhắn tin cho mình rồi mình tick cho nhé.mn vào thử đây đi https://vn.lovemeter.me/match/56ah.

Luyện toán

19 -Trung bình 7.60 - Tổng điểm 2128

Đuông Dừa (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 15:48:31
Đuông Dừa (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 20:32:07
Đuông Dừa (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 09:05:16
Đuông Dừa (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 20:32:58
Đuông Dừa (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 20:10:57
Đuông Dừa (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 09:40:23
Đuông Dừa (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 21:27:42
Đuông Dừa (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 21:22:40
Đuông Dừa (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 21:08:54
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 20:54:27

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Đuông Dừa (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 20:54:37

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 8.40 - Tổng điểm 924

Đuông Dừa (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 09:04:32
Đuông Dừa (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 09:04:42
Đuông Dừa (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung D. Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 20:49:08
Đuông Dừa (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 20:47:23
Đuông Dừa (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 09:07:54
Đuông Dừa (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 09:15:31
Đuông Dừa (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 20:49:52

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-10 09:59:00
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-28 16:32:38