Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với pikachu luffy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

pikachu luffy

pikachu luffy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

56 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5600

pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 09:30:54
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 08:17:38
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 10:31:36
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-11-29 20:48:17
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng của nhiều số
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 18:06:56
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 18:21:17
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thừa số - tích
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 18:28:59
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 18:36:57
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 18:47:30
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 18:57:45
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 10:05:49
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 10:00:23
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 10:16:42
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 10:22:58
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 10:30:40
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường gấp khúc - độ dài đường gấp gấp khúc
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 07:47:50
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 08:00:46
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 08:11:18
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 08:17:51
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số bị chia - số chia - thương
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 08:21:44
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 08:27:32
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần ba
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 08:29:29
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một thừa số trong phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 08:33:37
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 4
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 08:38:22
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần tư
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 08:45:12
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 08:51:16
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần năm
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 08:56:14
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:22:34
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giờ, phút
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:29:10
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 10:01:50
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị chia
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 08:29:51
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 08:32:31
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 1 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 08:38:11
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 09:06:33
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 09:20:21
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 21:34:32
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 22:21:28
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:16:03
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:10:39
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 19:39:39
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:11:59
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 19:39:59
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 19:33:40
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 18:35:50
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 08:09:08
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 19:18:23
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đối xứng tâm
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:43:06
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 20:08:59
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 19:26:27
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:51:10
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 21:28:59
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:11:43
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 19:46:16
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:20:51
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 19:27:53
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 08:42:43

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

pikachu luffy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-19 19:54:06
pikachu luffy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-19 19:41:46
pikachu luffy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-19 19:29:38
pikachu luffy làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-22 19:44:46
pikachu luffy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-22 19:38:50
pikachu luffy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-24 20:58:25