Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với pikachu luffy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

pikachu luffy

pikachu luffy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

22 -Trung bình 8.19 - Tổng điểm 2458

pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 08:42:43
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 19:27:53
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 19:39:59
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:20:51
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 19:46:16
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 18:35:50
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 19:33:40
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:11:59
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:11:43
pikachu luffy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 19:39:39

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

pikachu luffy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-19 19:54:06
pikachu luffy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-19 19:41:46
pikachu luffy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-19 19:29:38
pikachu luffy làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-22 19:44:46
pikachu luffy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-22 19:38:50
pikachu luffy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-24 20:58:25