Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ CTV

✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫
Chủ đi vắng. Tạm giao nick lại cho người khác. Avatar chính chủ. Học sinh tiên tiến rồi @@ Cố gắng vô ích là cố gắng không ý nghĩa. Vùng vẫy vô ích là sự vùng vẫy vô nghĩa. https://cmanga.com/con-gai-bao-boi-cua-ma-vuong-3626-ref-27361
  • Tên: ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫
  • Đang giảng dạy tại: Trường THCS Thắng Lợi
  • Địa chỉ: Huyện Văn Giang - Hưng Yên
  • Điểm hỏi đáp: 4769SP, 117GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:49:47
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:36:09
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 09:57:52
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:45:20
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:55:17

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:30:55
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:32:12
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 11:15:55
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 11:16:17

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-08 21:37:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-01 21:31:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-05 12:05:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-05 11:58:17
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-29 16:49:04
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-29 16:45:32
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-27 15:33:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-08 19:23:13
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-03 17:30:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-16 18:03:48