Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫

✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫
#_Avt_Đôi_Với_Con_Nhók_Ngốk_Này_Nè : [https://olm.vn/thanhvien/shadowdark] [ I can be an angel or a devil, then I will go back in time, bring the dead can back to life. Hơi thở của sự vô tâm. Thức thứ nhất. Vũ điệu của sự vô tình và vô cảm. Gọi ta là \"Shin\" đc r. Ta còn k bt ở trên đây nhiều ai đồ đến zậy. Ghét nhất mấy bọn thấy người ta làm đúng r lại đi tick sai cho ng khác, tick sai thì g/thick hộ cái. Cuộc sống mà, mik ăn ở tốt quá mà. Với lại khi nt vs ta, ta quý hay thick đứa nào thì ta rep max nhanh vs người đó !!! ] https://olm.vn/hoi-dap/detail/57233439803.html
  • Tên: ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫
  • Đang học tại: Trường THCS Thắng Lợi
  • Địa chỉ: Huyện Văn Giang - Hưng Yên
  • Điểm hỏi đáp: 4319SP, 71GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 13SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

22 -Trung bình 7.45 - Tổng điểm 2458

Lần cuối làm bài: 2019-02-22 12:55:45
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 17:08:45
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:10:53
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 17:03:48
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 17:15:07
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 16:13:47
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 19:44:02
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 20:26:01
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 19:44:30
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 17:03:59

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 8.13 - Tổng điểm 569

Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:49:47
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:55:17
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:42:57
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:45:20
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:36:09

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 3.49 - Tổng điểm 279

Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:32:12
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:30:55

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-05 12:05:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-05 11:58:17
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-29 16:49:04
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-29 16:45:32
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-27 15:33:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-08 19:23:13
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-03 17:30:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-16 18:03:48