Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫

✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫
~ I can be an angel or a devil, then I will go back in time, bring the dead can back to life. ~ ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ ~ Có thể gọi tôi là\"Shin\" hoặc là \"Shini\" đều đc. Thay đổi bản thân chút chắc cũng không sao. Nếu bài mà tôi giải không hiểu gì thì hỏi, nhưng đừng hỏi mấy chuyện vớ vẩn. sweetlove2k6 thuyan18092008 phuthuycuoichoi2004 songtu28052007 Kudoshinichi74 ~ Linh tinh thôi ~
  • Tên: ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫
  • Đang học tại: Trường THCS Thắng Lợi
  • Địa chỉ: Huyện Văn Giang - Hưng Yên
  • Điểm hỏi đáp: 3676SP, 68GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 72SP, 1GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

21 -Trung bình 7.41 - Tổng điểm 2372

Lần cuối làm bài: 2019-02-22 12:55:45
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 17:08:45
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:10:53
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 17:03:48
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 17:15:07
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 16:13:47
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 19:44:02
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 19:44:30
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 17:03:59
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 16:27:47

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 8.13 - Tổng điểm 569

Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:49:47
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:55:17
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:42:57
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:45:20
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:36:09

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 3.49 - Tổng điểm 279

Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:32:12
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:30:55

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-05 12:05:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-05 11:58:17
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-29 16:49:04
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-29 16:45:32
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-27 15:33:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-08 19:23:13
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-03 17:30:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-16 18:03:48