Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫

✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫
Hôm nay là một ngày bình thường, chúc những con người bình thường có một ngày bình thường, chúc những người không bình thường hay đi đổi tick thì ngưng vc đó lại. Cảm ơn đã đọc. -Gọi ta là: Shin hoặc là Đấng cx được. I can be an angel or a devil, then I will go back in time, bring the dead can back to life. https://olm.vn/hoi-dap/detail/57233439803.html https://hoc24.vn/vip/dang_in_inosuke. Tao không muốn trả lời câu hỏi để được nhiều điểm hỏi đáp, có lẽ là tao, sợ mất mày.
  • Tên: ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫
  • Đang học tại: Trường Tiểu học Thắng Lợi
  • Địa chỉ: Huyện Văn Giang - Hưng Yên
  • Điểm hỏi đáp: 4438SP, 72GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 9SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

22 -Trung bình 7.31 - Tổng điểm 2558

Lần cuối làm bài: 2019-02-22 12:55:45
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 17:08:45
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:10:53
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 17:03:48
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 17:15:07
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 16:13:47
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 19:44:02
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 20:26:01
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 19:44:30
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 17:03:59

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 8.13 - Tổng điểm 569

Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:49:47
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:55:17
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:42:57
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:45:20
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:36:09

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 4.79 - Tổng điểm 479

Lần cuối làm bài: 2019-10-21 11:16:17
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 11:15:55
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:32:12
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:30:55

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-05 12:05:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-05 11:58:17
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-29 16:49:04
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-29 16:45:32
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-27 15:33:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-08 19:23:13
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-03 17:30:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-16 18:03:48