Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖ۣۜIňǫśǖƙɛ☣๖ۣۜHašђïƀĭrä¹⁶་⁰⁷༄༂ℑøáη•ℌọς༂. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖ۣۜIňǫśǖƙɛ☣๖ۣۜHašђïƀĭrä¹⁶་⁰⁷༄༂ℑøáη•ℌọς༂

๖ۣۜIňǫśǖƙɛ☣๖ۣۜHašђïƀĭrä¹⁶་⁰⁷༄༂ℑøáη•ℌọς༂
Ctrl+f5: Avt_chinhchu. Nghỉ Tết được 7 ngày. Mà bài tập mỗi môn hơn 7 bài. Thế là thế nào. Chả hiểu kiểu gì. =>Tết k nuốt nổi cơm ròyy. Chắc pk nuốt vở cho trôi đã rồi nuốt cơm. 😭😭😭. Bùn thiệt sự. https://www.facebook.com/inosuke.hashibira.1607 - Nhanh nhanh kb fb vs t đi, sắp đến 5000 là k kb nx đâu đó. Nói thật tên tuổi luôn. Tên: Nguyễn Phương Nam. Tuổi: 2k7. Sở thick: Ngồi một mik vs đủ thứ ăn vặt khi ngồi xem anime. Là một học sinh yếu, không giỏi, rất dốt. Hết.
  • Tên: ๖ۣۜIňǫśǖƙɛ☣๖ۣۜHašђïƀĭrä¹⁶་⁰⁷༄༂ℑøáη•ℌọς༂
  • Đang học tại: Trường Tiểu học Thắng Lợi
  • Địa chỉ: Huyện Văn Giang - Hưng Yên
  • Điểm hỏi đáp: 4502SP, 72GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 6SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

22 -Trung bình 7.21 - Tổng điểm 2813

Lần cuối làm bài: 2019-02-22 12:55:45
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 17:08:45
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:10:53
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 17:03:48
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 17:15:07
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 16:13:47
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 19:44:02
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 20:26:01
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 19:44:30
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 17:03:59

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 8.13 - Tổng điểm 569

Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:49:47
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:55:17
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:42:57
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:45:20
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:36:09

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 4.79 - Tổng điểm 479

Lần cuối làm bài: 2019-10-21 11:16:17
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 11:15:55
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:32:12
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:30:55

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-08 21:37:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-01 21:31:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-05 12:05:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-05 11:58:17
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-29 16:49:04
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-29 16:45:32
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-27 15:33:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-08 19:23:13
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-03 17:30:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-16 18:03:48