Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tăng Thế Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tăng Thế Đạt

Tăng Thế Đạt
kb

Luyện toán

0 -Trung bình 5.85 - Tổng điểm 234

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 9.40 - Tổng điểm 188

Tăng Thế Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 21:04:23

Điểm thi