Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với vũ đức sáng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

vũ đức sáng

vũ đức sáng
Có điều gì sao không nói cùng anh Đừng tập quen cách sống quẩn quanh Chỉ làm tình yêu them khoảng cách Nếu chẳng thể đi chung một chuyến xe Thì xin hãy cho anh dừng lại Bỏ đằng sau cả khoảng trời ngây dại Còn hơn ở cạnh nhau mà lòng thắt đau Còn hơn trao về nhau là nỗi buồn rầu Tình yêu giờ đây hình như đã hết nhiệm màu Nhìn vào đôi mắt của nhau, đừng lừa dối nhau Miền kí ức đậm sâu, giờ đã bạc màu Đành kết thúc cho vơi đi nỗi buồn về sau !

Điểm thi

vũ đức sáng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-07 21:52:43
vũ đức sáng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-01 11:52:55
vũ đức sáng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-25 16:56:19
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-02 16:11:49
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-02 16:08:38
vũ đức sáng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-23 11:47:57
vũ đức sáng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-21 22:20:59
vũ đức sáng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-07 11:35:36
vũ đức sáng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-26 11:54:37
vũ đức sáng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-26 11:50:27
vũ đức sáng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-26 11:45:21
vũ đức sáng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-23 11:16:17
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-23 11:09:11
vũ đức sáng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-22 11:11:03
vũ đức sáng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-13 15:58:21
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-09 09:53:36
vũ đức sáng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-09 09:51:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 22:29:41
vũ đức sáng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-14 22:18:30

Luyện toán

16 -Trung bình 8.56 - Tổng điểm 1798

vũ đức sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-12 20:19:03
vũ đức sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 21:16:21
vũ đức sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2017-01-25 06:52:26
vũ đức sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 10:36:29
vũ đức sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 10:55:12
vũ đức sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2017-02-16 08:26:39
vũ đức sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2017-03-15 11:22:40
vũ đức sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-21 05:28:50
vũ đức sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-12-29 10:41:18
vũ đức sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-02-08 11:34:23