Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngô Sáng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngô Sáng

Nguyễn Ngô Sáng
hi Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !mình là Sáng cọt. Ai thích Toán thì kết bạn với mình nhé!

Luyện toán

0 -Trung bình 5.23 - Tổng điểm 314

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 6.55 - Tổng điểm 983

Nguyễn Ngô Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 21:55:29
Nguyễn Ngô Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 22:48:00
Nguyễn Ngô Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: could/ will be able to
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 21:34:55
Nguyễn Ngô Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɔɪ/ - /aʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 22:44:20
Nguyễn Ngô Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 20:55:43
Nguyễn Ngô Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 20:15:45
Nguyễn Ngô Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 20:19:24
Nguyễn Ngô Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 22:05:52

Điểm thi

Nguyễn Ngô Sáng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-13 20:52:56
Nguyễn Ngô Sáng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-15 16:25:09