Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngô Sáng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngô Sáng

Nguyễn Ngô Sáng
hi Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !mình là Sáng cọt

Luyện toán

0 -Trung bình 5.23 - Tổng điểm 314

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 8.02 - Tổng điểm 401

Nguyễn Ngô Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 20:55:43
Nguyễn Ngô Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 20:15:45
Nguyễn Ngô Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 20:19:24

Điểm thi

Nguyễn Ngô Sáng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-15 16:25:09