Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Yukino Tukinoshita. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Yukino Tukinoshita

Yukino Tukinoshita
Chào các bn tới nhà mk , mk mong các bn giúp dỡ nhiều và kb vs mk nữa nhé ! Hiện tại mk đang bị âm điểm , mong các bn giúp đỡ , .....

Luyện toán

7 -Trung bình 9.69 - Tổng điểm 775

Yukino Tukinoshita đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 19:07:58
Yukino Tukinoshita đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 20:07:13
Yukino Tukinoshita đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-03-11 20:48:22
Yukino Tukinoshita đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-03-02 19:12:30
Yukino Tukinoshita đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-18 12:29:44
Yukino Tukinoshita đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-02-08 21:25:18
Yukino Tukinoshita đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 14:22:30

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Yukino Tukinoshita làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-05 20:16:42
Yukino Tukinoshita làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 20:13:48
Yukino Tukinoshita làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 20:12:29
Yukino Tukinoshita làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-05 20:11:01
Yukino Tukinoshita làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 20:09:41
Yukino Tukinoshita làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-03 13:31:37
Yukino Tukinoshita làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-03 13:29:21
Yukino Tukinoshita làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-03 13:27:12