Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kudo Shinichi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kudo Shinichi

Kudo Shinichi
One more time...

Luyện toán

64 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6400

Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 20:31:18
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 20:29:28
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 20:25:57
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 19:57:51
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 10:10:36
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 10:06:41
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 10:02:49
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 10:00:21
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 09:57:22
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-07-28 16:59:09

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Kudo Shinichi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-31 08:48:51