Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kudo Shinichi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kudo Shinichi

Kudo Shinichi
One more time...

Luyện toán

64 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6400

Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 07:01:33
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-06-08 16:04:16
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-10 08:52:10
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-14 13:57:17
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-07-28 16:59:09
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-05-22 09:24:15
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 10:10:53
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 14:09:06
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-06-17 10:01:04
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-06-07 10:08:05
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 10:00:21
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-05-30 07:14:56
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-06-14 14:00:21
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 16:39:25
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-06-06 16:35:52
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 09:57:22
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-06-11 18:25:04
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-06-14 13:54:01
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-06-14 13:50:08
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-06-08 16:09:39
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-06-08 16:06:54
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 10:10:36
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 07:07:22
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-06-06 07:27:27
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-06-25 15:48:30
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2017-07-28 16:56:41
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 14:10:11
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-06-06 16:31:17
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2017-06-06 16:51:11
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-05-25 10:15:10
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2017-06-18 09:41:19
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-06-06 16:27:22
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-07-21 11:18:26
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 16:41:44
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 16:46:26
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-07-28 16:51:25
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 20:31:18
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-07-28 16:53:44
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 20:29:28
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-06-10 08:55:17
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2017-06-08 14:59:54
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-06-07 15:50:10
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-06-09 13:43:59
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-06-10 14:57:08
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-06-18 09:37:22
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 10:02:49
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 10:06:41
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 19:57:51
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 10:08:06
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 16:50:52
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-08 09:38:00
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-06-07 10:10:06
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-03 07:47:49
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 10:12:26
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 06:57:35
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 13:57:45
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 16:54:10
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 16:48:52
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2017-06-08 15:14:02
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 14:05:16
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2017-06-06 16:41:32
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2017-06-06 16:48:33
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 16:37:23
Kudo Shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2017-07-30 20:25:57

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Kudo Shinichi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-31 08:48:51