Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thái Thị Khánh Huyền 12345. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thái Thị Khánh Huyền 12345

Thái Thị Khánh Huyền 12345
Học không yêu yếu dần rồi chết. Yêu không học không ngóc được lên (nhớ nha mấy chế)

Luyện toán

25 -Trung bình 7.75 - Tổng điểm 3024

Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 21:23:07
Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 20:34:07
Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 20:56:01
Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 20:44:33
Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 19:15:23
Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 20:49:03
Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 20:46:06
Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 19:52:15
Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 08:56:53
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 20:39:36

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 8.35 - Tổng điểm 1086

Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 21:15:11
Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 21:28:48
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 21:06:19
Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 21:26:47
Lần cuối làm bài: 2018-07-21 08:33:16
Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2018-07-22 08:09:13
Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 21:28:30
Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-07-11 08:43:08
Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-07-13 19:35:25

Luyện Tiếng Anh

146 -Trung bình 9.08 - Tổng điểm 15435

Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 20:59:46
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:13:23
Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:38:19
Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 21:48:30
Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 21:41:19
Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 21:49:55
Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 21:43:56
Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 21:42:00
Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 20:34:25
Thái Thị Khánh Huyền 12345 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 19:51:06

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-06 20:21:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-06 20:19:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-20 16:15:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-11 20:44:50
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-06-08 20:40:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-04 20:41:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-30 15:54:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-30 15:49:33