Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ~Mưa_Rain~. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

~Mưa_Rain~

~Mưa_Rain~
Tình yêu k có cột mốc, không có khái niệm cụ thể,cũng không có thời gian cụ thể.Nhưng tình yêu bắt nguồn từ thời thanh xuân.Trong thời thanh xuân, nó chứa đựng lần đầu ta biết yêu. Nó gói trong đó ng mà ta từng thương từng cảm nắng. Đó là kí ức đẹp trong lần yêu đầu tiên: Cái chạm tay nhẹ đầy rung động, một cái ôm ấm áp hay một nụ hôn đầu đầy bỡ ngỡ, thẹn thùng.Tất cả, đều được gói trong tuổi thanh xuân của bạn!~

Luyện toán

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

~Mưa_Rain~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 20:08:23
~Mưa_Rain~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 19:42:36
~Mưa_Rain~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 13:12:54
~Mưa_Rain~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:43:31
~Mưa_Rain~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 19:20:51
~Mưa_Rain~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 17:52:24
~Mưa_Rain~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 17:47:21
~Mưa_Rain~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 06:07:08
~Mưa_Rain~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 17:40:49
~Mưa_Rain~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 20:01:34
~Mưa_Rain~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 05:46:42
~Mưa_Rain~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 22:02:35
~Mưa_Rain~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 13:05:38

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

~Mưa_Rain~ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-05 13:56:56
~Mưa_Rain~ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-15 17:06:13
~Mưa_Rain~ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-15 17:03:02
~Mưa_Rain~ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-14 15:08:12
~Mưa_Rain~ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-14 15:05:37
~Mưa_Rain~ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-11 10:26:08
~Mưa_Rain~ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-11 10:09:38