Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Pé Milk~. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Pé Milk~

Pé Milk~
Blue~Sky. Còn ế đây này, anh nòa cua tui đi với!~~~

Luyện toán

13 -Trung bình 6.60 - Tổng điểm 1781

Pé Milk~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 19:42:36
Pé Milk~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 17:52:24
Pé Milk~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 17:47:21
Pé Milk~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 13:12:54
Pé Milk~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 13:05:38
Pé Milk~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 17:40:49
Pé Milk~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 22:02:35
Pé Milk~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 05:46:42
Pé Milk~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 20:08:23
Pé Milk~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 06:07:08

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.52 - Tổng điểm 141

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.95 - Tổng điểm 76

Điểm thi

Pé Milk~ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-05 13:56:56
Pé Milk~ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-15 17:06:13
Pé Milk~ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-15 17:03:02
Pé Milk~ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-14 15:08:12
Pé Milk~ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-14 15:05:37
Pé Milk~ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-11 10:26:08
Pé Milk~ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-11 10:09:38