Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Sái Ngọc Duy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Sái Ngọc Duy

Sái Ngọc Duy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

24 -Trung bình 9.15 - Tổng điểm 2654

Sái Ngọc Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 17:01:10
Sái Ngọc Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 20:13:33
Sái Ngọc Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 10:13:47
Sái Ngọc Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 10:14:03
Sái Ngọc Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 10:31:41
Sái Ngọc Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 14:36:16
Sái Ngọc Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 10:37:22
Sái Ngọc Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-03-08 09:32:37
Sái Ngọc Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 09:29:13
Sái Ngọc Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 17:06:01

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Sái Ngọc Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 11:20:40
Sái Ngọc Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 16:58:29
Sái Ngọc Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 11:06:13

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-18 10:04:55
Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-02 21:12:09
Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-31 21:21:43
Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-30 20:42:02
Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 20:37:56
Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-30 20:36:40
Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-30 20:25:39
Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-30 20:23:16
Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 20:18:39
Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 20:14:25
Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-30 20:10:07
Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 20:07:24
Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 11:47:45
Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 11:43:20
Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-28 19:31:40
Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-28 19:29:58
Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-28 19:28:03
Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-28 19:26:45
Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-28 19:24:28
Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-27 21:22:43
Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 21:16:12
Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 21:13:30
Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 21:08:27
Sái Ngọc Duy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-27 21:06:16