Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyenthingochuyen. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyenthingochuyen

nguyenthingochuyen
Cuộc đời thật đáng ghét, mình ghét tất cả

Điểm thi

nguyenthingochuyen làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-12 09:48:53
nguyenthingochuyen làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-06 11:50:21
nguyenthingochuyen làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-06 11:44:06
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-31 21:05:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-31 20:58:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-31 20:52:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-31 20:50:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-31 20:45:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-31 20:42:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-31 20:39:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-31 20:35:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-31 20:31:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-28 11:02:35
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-08 17:00:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-08 16:58:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-08 16:55:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-08 11:24:11
nguyenthingochuyen làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-08 11:20:39
nguyenthingochuyen làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-08 11:16:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-07 08:20:13
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-12-07 08:15:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-07 08:10:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-07 08:09:05
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-07 08:07:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-07 08:05:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-07 08:03:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-07 08:01:07
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-07 07:56:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-07 07:53:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-07 07:50:55

Luyện toán

11 -Trung bình 9.97 - Tổng điểm 1196

nguyenthingochuyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2016-12-15 16:49:44
nguyenthingochuyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 08:25:51
nguyenthingochuyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 07:54:24
nguyenthingochuyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 07:46:13
nguyenthingochuyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 09:12:18
nguyenthingochuyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-01-12 07:42:59
nguyenthingochuyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 09:00:41
nguyenthingochuyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-01-17 10:28:53
nguyenthingochuyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 08:03:58
nguyenthingochuyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 17:44:30