nguyễn thị thảo ngọc - Trang của nguyễn thị thảo ngọc - Học toán với OnlineMath

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn thị thảo ngọc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn thị thảo ngọc

nguyễn thị thảo ngọc
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-05 19:00:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-01 19:06:49
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-28 22:29:37
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-28 22:17:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-28 22:12:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-28 22:10:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-27 21:28:22

Luyện toán

2 -Trung bình 5.34 - Tổng điểm 694

nguyễn thị thảo ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân thức đại số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 22:06:30
nguyễn thị thảo ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-02-22 23:07:29