Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn thị thảo ngọc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn thị thảo ngọc

nguyễn thị thảo ngọc
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 5.34 - Tổng điểm 694

nguyễn thị thảo ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-02-22 23:07:29
nguyễn thị thảo ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân thức đại số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 22:06:30

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-05 19:00:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-01 19:06:49
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-28 22:29:37
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-28 22:17:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-28 22:12:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-28 22:10:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-27 21:28:22