Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Punch . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Punch

Punch
https://www.pinterest.com/nguyenthuha922006/ Follow mọi người ơi :))

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Punch đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 19:42:22
Punch đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 16:41:03
Punch đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 19:04:33

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.60 - Tổng điểm 6

Điểm thi