Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thanh Tùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Nguyễn Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-13 17:20:59
Nguyễn Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-13 17:18:38
Nguyễn Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-13 17:11:34
Nguyễn Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-13 17:06:02
Nguyễn Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-13 17:03:17
Nguyễn Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-13 16:59:12
Nguyễn Thanh Tùng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-12 22:33:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-28 22:06:06
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-28 21:56:26
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-28 21:49:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-22 21:49:16

Luyện toán

25 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2500

Nguyễn Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân
Lần cuối làm bài: 2017-04-17 15:17:37
Nguyễn Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-04-11 20:43:32
Nguyễn Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 21:03:43
Nguyễn Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-04-07 05:13:11
Nguyễn Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 19:57:01
Nguyễn Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 14:37:00
Nguyễn Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-04-09 21:05:36
Nguyễn Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-29 20:23:22
Nguyễn Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-05-07 21:22:34
Nguyễn Thanh Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-14 20:16:28