Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phượng Hoàng Dung Nham. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phượng Hoàng Dung Nham

Phượng Hoàng Dung Nham
Chào các em manh động đến nhà anh thăm

Luyện toán

20 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2000

Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-11-18 12:24:21
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 12:24:35
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 12:08:56
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-11-25 05:51:11
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 11:51:01
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 10:50:11
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-10-05 12:27:50
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-10-13 11:38:25
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-10-18 12:34:42
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 10:54:05
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 11:07:40
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 11:14:15
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 11:05:46
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-27 11:23:03
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-07 18:06:44
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 13:35:47
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 20:28:19
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-05 19:50:19
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-12 19:18:10
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-10-22 10:41:00

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-23 18:23:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-12 20:23:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-26 05:55:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-25 20:54:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-17 07:45:02
Phượng Hoàng Dung Nham làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-17 07:35:36
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-27 16:51:52
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-26 13:58:00
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-26 13:44:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-22 20:00:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-22 19:58:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-22 19:54:01
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-09-22 19:51:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-22 19:46:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-22 19:44:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-22 19:43:07
Phượng Hoàng Dung Nham làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-22 19:41:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-21 19:10:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-21 19:07:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-21 19:05:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-21 19:03:13
Phượng Hoàng Dung Nham làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-21 19:00:37
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-21 18:58:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-21 18:56:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-21 18:54:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-21 13:12:32
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-09-21 13:10:34
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2016-09-21 12:56:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-20 14:34:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-20 14:32:38