Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phượng Hoàng Dung Nham. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phượng Hoàng Dung Nham

Phượng Hoàng Dung Nham
Chào các em manh động đến nhà anh thăm

Luyện toán

20 -Trung bình 9.40 - Tổng điểm 2539

Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-07 18:06:44
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-05 19:50:19
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-12 19:18:10
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 20:28:19
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 13:35:47
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-27 11:23:03
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 11:05:46
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-11-25 05:51:11
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 10:54:05
Phượng Hoàng Dung Nham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-11-18 12:24:21

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-23 18:23:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-12 20:23:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-26 05:55:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-25 20:54:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-17 07:45:02
Phượng Hoàng Dung Nham làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-17 07:35:36
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-27 16:51:52
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-26 13:58:00
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-26 13:44:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-22 20:00:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-22 19:58:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-22 19:54:01
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-09-22 19:51:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-22 19:46:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-22 19:44:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-22 19:43:07
Phượng Hoàng Dung Nham làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-22 19:41:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-21 19:10:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-21 19:07:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-21 19:05:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-21 19:03:13
Phượng Hoàng Dung Nham làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-21 19:00:37
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-21 18:58:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-21 18:56:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-21 18:54:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-21 13:12:32
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-09-21 13:10:34
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2016-09-21 12:56:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-20 14:34:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-20 14:32:38