Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Phương nguyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Phương nguyên

Nguyễn Phương nguyên
hello Chào mừng các bạn đã ghé thăm minh

Luyện toán

168 -Trung bình 8.61 - Tổng điểm 17648

Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 20:50:09
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 20:43:57
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa hai chữ
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 08:48:20
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:54:14
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:25:48
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 08:42:55
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 22:07:12
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:27:19
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 19:44:12
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 21:18:55

Luyện văn - Tiếng Việt

31 -Trung bình 7.57 - Tổng điểm 3709

Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 21:22:08
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 21:29:37
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 21:30:40
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 21:40:33
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 21:37:27
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một mái nhà chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 20:14:16
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:21:23
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 20:25:44
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 20:29:14
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Về quê ngoại
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 21:36:34

Luyện Tiếng Anh

66 -Trung bình 9.73 - Tổng điểm 6616

Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 15:57:00
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 09:16:20
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 17:16:44
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 22:04:20
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I like elephant because it's big!
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 20:46:51
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 22:20:46
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How much is the T-shirt?
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:50:56
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 21:50:41
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you go to the cinema?
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 21:12:43
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 21:26:15

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-05 21:01:23
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-03 22:09:50
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-03 21:44:41
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-05 21:56:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-05 21:33:29
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-27 15:47:44
Nguyễn Phương nguyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-23 22:35:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-23 21:30:39
Nguyễn Phương nguyên làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-10 20:34:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-10 20:13:51
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-06 21:34:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-05 21:56:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-03 20:38:10
Nguyễn Phương nguyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-08 09:04:30
Nguyễn Phương nguyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-30 20:50:25
Nguyễn Phương nguyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-22 22:15:52
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-12 16:19:12
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-12-10 10:13:42
Nguyễn Phương nguyên làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-27 22:31:26
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-27 22:25:54
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-27 21:58:35