Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Phương nguyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Phương nguyên

Nguyễn Phương nguyên
hello Chào mừng các bạn đã ghé thăm minh

Luyện toán

171 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 17100

Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-08 10:29:53
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2018-07-14 14:51:15
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 20:28:45
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 08:12:18
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 21:38:11
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 20:03:32
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2018-08-10 08:23:38
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 20:46:34
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-07-12 08:13:37
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2017-07-17 22:21:56
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 21:24:00
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 7+5, 47+5, 47+25
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 14:27:34
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-07-21 21:06:11
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 08:17:50
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-07-21 20:14:30
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 09:06:30
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Minh họa phép nhân bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-05-11 19:52:30
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2018-03-21 20:03:34
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 21:14:34
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-06-26 09:25:42
Lần cuối làm bài: 2018-07-23 20:41:24
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 22:12:09
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2017-02-26 09:38:25
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-08-11 22:12:33
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 20:37:17
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-02-26 09:55:38
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 21:20:39
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 21:24:15
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ không nhớ
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 21:33:13
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-02-26 19:58:11
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 21:09:29
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 19:47:43
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 09:47:32
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2017-02-26 20:35:52
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh trung bình cộng với các số thành phần
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 19:37:29
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2017-02-26 20:58:49
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-02-24 20:37:38
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-02-26 20:47:03
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 20:15:34
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-04-27 21:45:51
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông trong hình
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 21:45:26
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 08:57:02
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-09-21 22:04:51
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 20:49:40
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 21:28:33
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 19:46:32
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 19:11:47
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau – điền số
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 07:28:42
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-11-15 21:44:12
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-11-18 19:49:40
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-07-12 15:42:13
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-07-12 15:46:14
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-02-22 21:37:06
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2017-02-19 20:20:16
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-02-22 20:55:29
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2017-02-22 20:20:42
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số (tổng quát)
Lần cuối làm bài: 2017-02-22 21:20:42
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-01-02 22:07:39
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 20:59:49
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2017-02-26 20:31:25
Lần cuối làm bài: 2018-03-28 20:45:17
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 20:32:33
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2018-06-26 09:09:30
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2018-06-26 21:01:01
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2018-06-26 09:10:41
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2017-12-11 21:11:44
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-12-13 21:03:28
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-03 19:55:08
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 22:15:30
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 20:44:39
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 10:30:27
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 22:22:03
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-07-17 16:05:40
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-07-17 16:10:46
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:27:19
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 09:20:36
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 21:39:46
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 09:10:07
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi, diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 21:13:03
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 21:26:52
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 21:15:27
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 21:01:29
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài dm, cm
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:35:17
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 09:00:15
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 20:59:33
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2017-07-18 21:56:10
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 08:29:06
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 08:37:22
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 22:18:11
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 21:07:07
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 14:44:18
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 20:48:13
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 20:15:12
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 08:13:17
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-07-12 15:54:52
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-07-11 21:25:46
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-07-12 15:33:33
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2017-07-21 19:57:22
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 18:29:42
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 20:55:53
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 21:47:43
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2017-09-28 21:35:28
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 4
Lần cuối làm bài: 2018-07-17 08:53:38
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-19 21:35:06
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 09:39:40
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 09:18:04
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư - chia cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-18 20:24:41
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2017-03-02 20:51:59
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, chia
Lần cuối làm bài: 2018-03-21 20:35:19
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2018-05-11 20:27:45
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép chia cho số phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 21:22:14
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 20:22:56
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-07-17 22:10:57
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-08-22 14:53:22
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 08:42:06
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2017-03-03 20:04:49
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 19:55:42
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 15:39:30
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2017-12-13 21:32:07
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-06-12 15:49:05
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 20:15:50
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 22:12:57
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 20:58:10
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2017-09-13 21:38:00
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-07-21 19:52:08
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-06-26 09:08:54
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với sơ đồ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-07-19 08:49:49
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định nghĩa phép nhân
Lần cuối làm bài: 2017-09-21 21:52:20
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số đoạn thẳng có trong hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2017-12-08 21:05:28
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-06-12 16:02:51
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 21:47:12
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:27:53
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 21:18:55
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 22:18:42
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 20:14:39
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 22:07:12
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:25:48
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-07-23 08:35:02
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Lần cuối làm bài: 2018-07-21 21:31:38
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và phép chia có dư
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 21:57:09
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 21:44:50
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 21:30:01
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 08:56:43
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 21:44:37
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-07-23 08:42:11
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 20:48:25
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 21:36:33
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 21:30:32
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 08:08:34
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gam
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:30:31
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 21:22:53
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 22:14:34
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 08:42:55
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:54:14
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề -xi-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:25:37
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:08:48
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:52:57
Lần cuối làm bài: 2018-08-26 15:28:26
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 22:15:23
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:09:56
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 19:44:12
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có năm chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:00:00
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:04:06
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 08:48:06
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 07:45:52
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 20:43:57
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 20:50:09
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 21:59:08
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 21:19:22
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 21:29:25
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 21:49:16

Luyện văn - Tiếng Việt

31 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3100

Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 20:25:15
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 20:27:44
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 19:45:08
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài ca về trái đất
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 20:24:48
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 20:29:14
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 20:34:22
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc áo len
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 08:55:08
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 20:29:48
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 21:53:03
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 22:03:25
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 21:16:49
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 21:28:46
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 21:23:53
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Về quê ngoại
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 21:36:34
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ba điều ước
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 21:44:44
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 20:25:44
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 21:48:29
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm.
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 22:09:00
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:01:58
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ quê hương
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 21:49:44
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mồ Côi xử kiện
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 22:05:36
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh Đom Đóm
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 19:59:51
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:21:23
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một mái nhà chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 20:14:16
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 21:30:40
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 21:40:33
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 21:22:08
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 21:29:37
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 21:37:27
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 22:04:13

Luyện Tiếng Anh

70 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7000

Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 20:55:42
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 20:58:56
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:06:14
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:14:48
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:18:49
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 09:03:38
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 09:12:24
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 09:15:46
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 09:16:20
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:48:29
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:52:37
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 17:16:44
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 17:21:44
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 17:29:08
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 17:39:21
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 22:14:14
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 22:23:27
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 22:31:54
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 22:48:19
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How much is the T-shirt?
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:50:56
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:56:59
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 15:57:00
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 09:10:36
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 21:26:15
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 21:34:38
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /sch/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 21:54:33
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 08:48:48
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:18:47
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 22:20:46
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 21:08:09
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 21:18:16
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 21:26:17
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 21:29:05
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 21:42:27
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 21:50:33
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 22:00:30
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /fl/ - /pl/
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 22:11:03
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 20:44:37
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sh/ - /f/
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 20:42:29
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 21:35:42
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 15:46:04
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 15:49:34
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ct/ - /cts/
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:17:36
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:22:03
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:25:01
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:29:54
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:12:12
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:17:37
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are they doing?
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 21:55:24
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /xt/
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 21:59:27
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 22:04:18
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 22:09:43
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 20:34:35
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 20:40:35
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I like elephant because it's big!
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 20:46:51
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 21:06:35
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you go to the cinema?
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 21:12:43
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 21:08:22
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 21:10:42
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 21:35:01
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Who's shorter?
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 21:45:48
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 21:54:32
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where were you yesterday?
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 20:38:37
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 21:50:41
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 22:04:20
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do yesterday?
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 22:22:36
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 21:32:47
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 21:36:48
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 21:41:04
Nguyễn Phương nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you going this summer?
Lần cuối làm bài: 2020-06-27 21:27:16

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-05 21:01:23
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-03 22:09:50
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-03 21:44:41
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-05 21:56:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-05 21:33:29
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-27 15:47:44
Nguyễn Phương nguyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-23 22:35:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-23 21:30:39
Nguyễn Phương nguyên làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-10 20:34:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-10 20:13:51
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-06 21:34:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-05 21:56:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-03 20:38:10
Nguyễn Phương nguyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-08 09:04:30
Nguyễn Phương nguyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-30 20:50:25
Nguyễn Phương nguyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-22 22:15:52
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-12 16:19:12
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-12-10 10:13:42
Nguyễn Phương nguyên làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-27 22:31:26
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-27 22:25:54
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-27 21:58:35