Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ❤ Ngọc ❤. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

❤ Ngọc ❤

❤ Ngọc ❤
:))

Luyện toán

1 -Trung bình 3.26 - Tổng điểm 424

❤ Ngọc ❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 08:42:03

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 1.89 - Tổng điểm 264

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 6.33 - Tổng điểm 950

❤ Ngọc ❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 19:57:55
❤ Ngọc ❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 18:11:15
❤ Ngọc ❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 18:07:12
❤ Ngọc ❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 21:01:02
❤ Ngọc ❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 21:02:46
❤ Ngọc ❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 20:55:17

Điểm thi