Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Hoàng Phúc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Hoàng Phúc

Đặng Hoàng Phúc
hello! mình tên là Đặng Hoàng Phúc lớp 5a6 trường Tiểu học Gia Thụy, quận Long Biên thành phố Hà Nội các bạn nhé tk mình nhé và kb nữa nhé thank kiu so mach :))

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Đặng Hoàng Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-11-26 07:14:24

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đặng Hoàng Phúc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-23 16:43:07
Đặng Hoàng Phúc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-23 16:37:51
Đặng Hoàng Phúc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-23 16:34:30