Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Đức Rin. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Đức Rin

Nguyễn Đức Rin
ta là conan.Kẻ nào dám đá bóng với ta

Luyện toán

25 -Trung bình 6.93 - Tổng điểm 3949

Nguyễn Đức Rin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 19:19:25
Nguyễn Đức Rin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 15:18:50
Nguyễn Đức Rin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 20:04:16
Nguyễn Đức Rin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2018-04-03 20:09:10
Nguyễn Đức Rin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 19:18:11
Nguyễn Đức Rin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2018-02-13 18:31:05
Nguyễn Đức Rin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 19:25:04
Nguyễn Đức Rin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-03-06 20:04:54
Nguyễn Đức Rin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 18:43:03
Nguyễn Đức Rin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-06-09 21:11:41

Luyện văn - Tiếng Việt

28 -Trung bình 8.21 - Tổng điểm 4189

Nguyễn Đức Rin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 19:56:15
Nguyễn Đức Rin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mưa
Lần cuối làm bài: 2018-05-11 20:53:52
Nguyễn Đức Rin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Lần cuối làm bài: 2018-05-11 20:41:10
Nguyễn Đức Rin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 19:09:04
Nguyễn Đức Rin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cóc kiện Trời
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 19:48:04
Nguyễn Đức Rin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuốn sổ tay
Lần cuối làm bài: 2018-04-24 19:46:07
Nguyễn Đức Rin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người đi săn và con vượn
Lần cuối làm bài: 2018-04-19 18:56:53
Nguyễn Đức Rin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài hát trồng cây
Lần cuối làm bài: 2018-04-27 19:31:59
Nguyễn Đức Rin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh
Lần cuối làm bài: 2018-04-14 19:08:37
Nguyễn Đức Rin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một mái nhà chung
Lần cuối làm bài: 2018-05-02 19:24:10

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 6.92 - Tổng điểm 277

Nguyễn Đức Rin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 15:39:38

Điểm thi

Nguyễn Đức Rin làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-20 19:44:59
Nguyễn Đức Rin làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-15 15:32:36
Nguyễn Đức Rin làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-17 18:47:05
Nguyễn Đức Rin làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-12 16:31:31
Nguyễn Đức Rin làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-05-12 17:19:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-27 19:52:21
Nguyễn Đức Rin làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-06 19:54:10
Nguyễn Đức Rin làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-29 20:40:34
Nguyễn Đức Rin làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-01-19 20:24:04
Nguyễn Đức Rin làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-02 19:28:35
Nguyễn Đức Rin làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-31 19:14:38
Nguyễn Đức Rin làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-30 20:26:08
Nguyễn Đức Rin làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-22 21:32:43
Nguyễn Đức Rin làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-22 11:02:35
Nguyễn Đức Rin làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-12 18:42:23
Nguyễn Đức Rin làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-11 06:35:24
Nguyễn Đức Rin làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-09 19:02:09