Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh
nothing

Luyện toán

70 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7000

Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-02-25 13:05:43
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 22:06:16
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-01-14 15:42:14
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-02 17:04:18
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 21:48:09
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 19:52:14
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-02-26 20:52:02
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-03-30 12:51:17
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2018-02-26 11:19:05
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2018-02-05 16:01:27
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-12-06 12:12:15
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-01-24 12:52:25
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 20:53:57
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2018-03-31 21:18:24
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-04-06 13:08:54
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 12:37:27
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 12:48:48
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-04-06 20:02:58
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2018-05-01 16:23:58
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 22:19:00
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 22:14:28
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ
Lần cuối làm bài: 2018-02-25 10:34:02
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2018-04-06 22:56:08
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 22:00:58
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-03-21 19:57:53
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-02-10 08:04:25
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-02-25 12:50:33
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 21:54:34
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-02-25 10:28:05
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-02-25 10:05:42
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-02-25 15:50:20
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-02-16 22:43:18
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-02-28 22:03:34
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 20:42:36
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2018-04-01 17:09:37
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-03-31 21:20:24
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-04-06 19:49:07
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-04-08 16:53:59
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2018-04-06 22:53:44
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-07 20:49:39
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-03-31 11:39:58
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số và phép tính
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 12:53:31
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-01 21:02:43
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-01 21:05:49
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-05 20:25:01
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-02-28 22:14:15
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-01 21:09:30
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-21 19:53:58
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-28 20:30:48
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-28 20:32:41
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-03-04 21:20:12
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-01 22:21:44
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-15 17:27:17
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 21:08:11
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-13 17:34:26
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 22:26:25
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 22:10:51
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2018-02-23 18:24:38
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2018-04-06 13:10:40
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-04-06 22:49:08
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2018-04-06 19:44:43
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 20:39:47
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-12-22 19:42:54
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-03-28 20:35:08
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-02-28 22:07:58
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-03-30 11:23:50
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-28 20:28:50
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2018-03-30 11:42:16
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-03-02 08:47:50
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-03-25 10:22:50

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 11:58:38
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 12:02:06
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ò... ó... o
Lần cuối làm bài: 2017-12-05 13:14:01
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích dưa hấu
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 16:23:20

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-18 21:45:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-05 19:36:41
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-02 19:40:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-30 20:02:08
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-22 20:19:03
Nguyễn Thị Ngọc Ánh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-21 20:12:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-10 13:16:34
Nguyễn Thị Ngọc Ánh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-10 13:14:59
Nguyễn Thị Ngọc Ánh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-10 12:52:55
Nguyễn Thị Ngọc Ánh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-10 12:50:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-09 09:08:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-08 11:56:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-05 22:30:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-05 21:41:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-05 21:10:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-04 19:36:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-03 22:06:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-03 22:04:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-03 21:57:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-03 21:55:26
Nguyễn Thị Ngọc Ánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-03 21:52:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-03 21:51:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-03 21:49:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-03 21:42:34
Nguyễn Thị Ngọc Ánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-03 21:40:14
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-08 12:33:48
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-07 22:09:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-07 22:07:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-07 22:05:37
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-07 19:25:43