Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh
nothing

Luyện toán

70 -Trung bình 9.96 - Tổng điểm 7070

Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2018-05-01 16:23:58
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-04-08 16:53:59
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-07 20:49:39
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2018-04-06 22:53:44
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-04-06 22:49:08
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-04-06 20:02:58
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-04-06 19:49:07
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-04-06 13:08:54
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 22:19:00
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 22:14:28

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 9.20 - Tổng điểm 460

Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích dưa hấu
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 16:23:20
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ò... ó... o
Lần cuối làm bài: 2017-12-05 13:14:01
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 12:02:06
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 11:58:38

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-18 21:45:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-05 19:36:41
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-02 19:40:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-30 20:02:08
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-22 20:19:03
Nguyễn Thị Ngọc Ánh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-21 20:12:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-10 13:16:34
Nguyễn Thị Ngọc Ánh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-10 13:14:59
Nguyễn Thị Ngọc Ánh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-10 12:52:55
Nguyễn Thị Ngọc Ánh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-10 12:50:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-09 09:08:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-08 11:56:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-05 22:30:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-05 21:41:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-05 21:10:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-04 19:36:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-03 22:06:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-03 22:04:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-03 21:57:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-03 21:55:26
Nguyễn Thị Ngọc Ánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-03 21:52:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-03 21:51:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-03 21:49:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-03 21:42:34
Nguyễn Thị Ngọc Ánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-03 21:40:14
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-08 12:33:48
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-07 22:09:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-07 22:07:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-07 22:05:37
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-07 19:25:43