Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn Thị Thủy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn Thị Thủy

nguyễn Thị Thủy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: nguyễn Thị Thủy
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

29 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2900

nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 21:53:41
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 18:48:19
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 21:39:28
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số đoạn thẳng có trong hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 10:56:51
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 11:22:12
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 12:04:25
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:47:11
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường gấp khúc - độ dài đường gấp gấp khúc
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:01:00
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 22:19:20
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số bị chia - số chia - thương
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 11:13:14
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 21:43:28
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 4
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 19:06:03
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần tư
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 11:11:05
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giờ, phút
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:13:44
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị chia
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 11:07:12
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 21:21:04
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 11:03:39
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 09:24:43
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 21:49:35
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:32:19
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 21:48:13
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:26:36
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 21:23:50
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 20:50:17
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 10:48:46
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 22:08:45
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 21:36:37
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 20:54:18
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:21:35

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:23:27
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 21:35:32
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 11:01:05
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 10:38:14
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 10:26:28

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is there a garden?
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 20:25:33
nguyễn Thị Thủy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 20:18:43

Điểm thi

nguyễn Thị Thủy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-22 22:05:16
nguyễn Thị Thủy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-03 09:54:21
nguyễn Thị Thủy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-03 09:25:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-03 09:14:47
nguyễn Thị Thủy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-03 08:56:29
nguyễn Thị Thủy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-05-03 08:50:00
nguyễn Thị Thủy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-05-02 13:03:40
nguyễn Thị Thủy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-05-02 12:40:07
nguyễn Thị Thủy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-02 12:31:11
nguyễn Thị Thủy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-02 12:24:13
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-05-02 10:43:06
nguyễn Thị Thủy làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-02 10:18:07
nguyễn Thị Thủy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-05-01 16:46:49
nguyễn Thị Thủy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-01 16:17:41
nguyễn Thị Thủy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-30 18:04:01
nguyễn Thị Thủy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-04-13 17:48:11
nguyễn Thị Thủy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-03-29 22:18:51
nguyễn Thị Thủy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-03-29 22:08:48
nguyễn Thị Thủy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-03-28 21:17:48