Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Quỳnh Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Quỳnh Anh

Phạm Quỳnh Anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Mọi người nhớ kết bạn với mình nha !Mọi người là ĐÓM ko

Luyện toán

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Phạm Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 20:25:00
Phạm Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 17:27:15
Phạm Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:54:58
Phạm Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 21:07:02
Phạm Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 15:03:25
Phạm Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 19:12:54
Phạm Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 15:19:03
Phạm Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 10:41:21
Phạm Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:16:11
Phạm Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:25:06
Phạm Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:45:17
Phạm Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 10:55:33

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Phạm Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 15:49:35
Phạm Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 15:49:46

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Phạm Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 19:43:29
Phạm Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 19:47:55
Phạm Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 20:50:21
Phạm Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 19:53:50
Phạm Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 20:43:01
Phạm Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 21:11:28
Phạm Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 20:11:06

Điểm thi