Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ღ Phù Thủy ღ . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ღ Phù Thủy ღ

ღ Phù Thủy ღ
Haizz... Mãi mới lấy lại đc nik ...

Luyện toán

19 -Trung bình 9.79 - Tổng điểm 2055

ღ Phù Thủy ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2018-06-14 20:41:34
ღ Phù Thủy ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 21:30:29
ღ Phù Thủy ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2018-06-01 05:33:39
ღ Phù Thủy ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 22:18:10
ღ Phù Thủy ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-05-28 19:52:37
ღ Phù Thủy ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-06-01 05:17:43
ღ Phù Thủy ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-05-27 20:36:12
ღ Phù Thủy ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-05-27 20:31:54
ღ Phù Thủy ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-05-27 20:16:49
ღ Phù Thủy ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-05-27 20:02:31

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 50

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

ღ Phù Thủy ღ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-27 20:20:06