Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với HAPPYGACHA. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

HAPPYGACHA

HAPPYGACHA
Các bạn nhớ vào YouTube bấm vào kênh Happy Gacha và sub kênh hộ mình nhé!:))))

Luyện toán

1 -Trung bình 3.77 - Tổng điểm 453

HAPPYGACHA đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 20:20:27

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.47 - Tổng điểm 74

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 1.50 - Tổng điểm 15

Điểm thi

HAPPYGACHA làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 15:52:35
HAPPYGACHA làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-12 20:54:43
HAPPYGACHA làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-03 19:18:38
HAPPYGACHA làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-11-06 20:37:55