Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1

N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1
๖ۣۜBài☆๖ۣۜCa☆๖ۣۜThời☆๖ۣۜGian
  • Tên: N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1
  • Đang học tại: Trường THPT Nho Quan C
  • Địa chỉ: Huyện Nho Quan - Ninh Bình
  • Điểm hỏi đáp: 5150SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

31 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3100

Lần cuối làm bài: 2019-05-09 16:56:16
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 21:27:01
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:15:04
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:21:30
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 15:54:54
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:11:44
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:43:16
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:54:37
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 15:33:44
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 15:24:49
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 21:24:21
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 20:58:10
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 17:58:55
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 17:47:57
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 13:14:30
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 12:44:36
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 13:01:20
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 21:36:32
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 14:49:51
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 13:55:50
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 22:07:12
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 10:46:19
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 10:29:30
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 10:45:15
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 10:35:31
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 14:05:27
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:04:48
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 21:27:59
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 14:20:05
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 15:45:33
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 12:29:51

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 22:12:35
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four Phonics Qq, Rr, Ss, Tt, Uu
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 15:21:37

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-04 14:54:21