Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1

N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1
๖ۣۜBài☆๖ۣۜCa☆๖ۣۜThời☆๖ۣۜGian
  • Tên: N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1
  • Đang học tại: Trường THPT Nho Quan C
  • Địa chỉ: Huyện Nho Quan - Ninh Bình
  • Điểm hỏi đáp: 5170SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

31 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3100

Lần cuối làm bài: 2019-05-24 10:45:15
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 12:29:51
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 15:54:54
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 15:45:33
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 15:33:44
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 15:24:49
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 14:20:05
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 21:27:59
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 21:24:21
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:11:44

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 6.67 - Tổng điểm 200

N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four Phonics Qq, Rr, Ss, Tt, Uu
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 15:21:37
N.Ngọc Quyết (☆๖ۣۜǤαмєŦV☆) LQ 2k1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 22:12:35

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-04 14:54:21