Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với xKraken. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

xKraken
Offline !!!

Luyện toán

24 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2400

xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 22:41:17
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 22:52:22
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 11:31:46
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 22:27:03
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-04-29 22:22:12
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 22:49:07
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2017-04-29 18:11:21
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-04-29 22:27:01
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về thể tích
Lần cuối làm bài: 2017-04-29 21:59:18
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-05-05 13:27:42
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x thông qua hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2017-04-29 22:17:11
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 11:33:57
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-29 22:03:27
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 11:28:40
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - giải dựa trên biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2017-04-29 21:43:02
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 11:28:17
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bình phương của một tổng hai số
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 08:07:44
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 10:33:38
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 09:58:48
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 09:18:36
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 10:36:37
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 21:23:56
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 22:32:39
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 20:55:30

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kim tự tháp Ai Cập. Phân biệt s/x, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 22:47:33
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dòng sông mặc áo
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 22:48:32

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 10:52:22
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 12:18:55
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 10:59:24
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 10:45:59
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 10:43:56
xKraken đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 10:56:47

Điểm thi

xKraken làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-15 18:07:45
xKraken làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-04 13:53:51
xKraken làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-21 14:30:51
xKraken làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-21 14:25:16