Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ɱ√ρ︵ʙᴇsт➻❥ɴᴀκᴀʀoтн★彡. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ɱ√ρ︵ʙᴇsт➻❥ɴᴀκᴀʀoтн★彡

ɱ√ρ︵ʙᴇsт➻❥ɴᴀκᴀʀoтн★彡
bn Cường 2004 gì đó ơi bạn có thể lấy lại nik này
  • Tên: ɱ√ρ︵ʙᴇsт➻❥ɴᴀκᴀʀoтн★彡
  • Đang học tại: Trường THCS Minh Hải
  • Địa chỉ: Huyện Văn Lâm - Hưng Yên
  • Điểm hỏi đáp: 1013SP, 8GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

26 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2600

ɱ√ρ︵ʙᴇsт➻❥ɴᴀκᴀʀoтн★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-01-13 20:35:39
Lần cuối làm bài: 2018-01-13 15:00:22
Lần cuối làm bài: 2017-12-18 22:39:00
ɱ√ρ︵ʙᴇsт➻❥ɴᴀκᴀʀoтн★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-12-12 22:59:29
ɱ√ρ︵ʙᴇsт➻❥ɴᴀκᴀʀoтн★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 20:26:08
ɱ√ρ︵ʙᴇsт➻❥ɴᴀκᴀʀoтн★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-12-03 23:49:57
ɱ√ρ︵ʙᴇsт➻❥ɴᴀκᴀʀoтн★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-12-02 21:01:14
ɱ√ρ︵ʙᴇsт➻❥ɴᴀκᴀʀoтн★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-30 21:50:33
Lần cuối làm bài: 2017-11-30 21:47:45
Lần cuối làm bài: 2017-11-29 21:05:44

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-29 21:24:03
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2017-11-29 21:22:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-18 08:48:33