Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với **#Khánh__Huyền#**. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

**#Khánh__Huyền#**

**#Khánh__Huyền#**

Luyện toán

20 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2000

**#Khánh__Huyền#** đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 20:37:45
**#Khánh__Huyền#** đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-04-21 08:46:48
**#Khánh__Huyền#** đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-03-04 12:40:24
**#Khánh__Huyền#** đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-03-09 09:10:37
**#Khánh__Huyền#** đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 11:54:56
**#Khánh__Huyền#** đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-03-21 11:49:16
**#Khánh__Huyền#** đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-03-24 11:48:27
**#Khánh__Huyền#** đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 16:48:53
**#Khánh__Huyền#** đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:09:02
**#Khánh__Huyền#** đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 20:46:39
**#Khánh__Huyền#** đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-06-01 15:29:59
**#Khánh__Huyền#** đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 20:16:42
**#Khánh__Huyền#** đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-03-30 12:34:22
**#Khánh__Huyền#** đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 20:39:18
**#Khánh__Huyền#** đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-04-25 10:15:18
**#Khánh__Huyền#** đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 20:44:10
**#Khánh__Huyền#** đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 20:48:10
**#Khánh__Huyền#** đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 20:37:01
**#Khánh__Huyền#** đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 20:31:51
**#Khánh__Huyền#** đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 20:41:08

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

**#Khánh__Huyền#** đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
Lần cuối làm bài: 2018-02-11 16:33:36
**#Khánh__Huyền#** đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lập làng giữ biển
Lần cuối làm bài: 2018-02-12 21:53:36
**#Khánh__Huyền#** đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2018-02-28 09:38:48
Lần cuối làm bài: 2018-02-28 09:22:55

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

**#Khánh__Huyền#** làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-13 14:34:47
**#Khánh__Huyền#** làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-02-13 14:31:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-12 22:03:29
**#Khánh__Huyền#** làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-12 22:00:54
**#Khánh__Huyền#** làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-12 21:57:38
**#Khánh__Huyền#** làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-10 21:31:45
**#Khánh__Huyền#** làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-09 11:27:21
**#Khánh__Huyền#** làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-07 21:06:56