Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyentienquang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyentienquang

nguyentienquang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

34 -Trung bình 7.25 - Tổng điểm 5293

nguyentienquang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-09-04 21:55:20
nguyentienquang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-08-21 14:51:09
nguyentienquang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 18:09:27
nguyentienquang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2017-08-21 14:55:51
nguyentienquang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-09-21 12:43:04
nguyentienquang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2017-09-21 12:46:38
nguyentienquang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2017-09-02 17:42:16
nguyentienquang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 10:17:36
nguyentienquang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2017-08-23 18:40:19
nguyentienquang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2018-05-12 16:49:15