Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Trịnh Quang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Trịnh Quang

Nguyễn Trịnh Quang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Bạn tên là gì ? How are you? How old are you? Are you OK?

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-12-28 16:26:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-12-19 21:02:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-03-12 08:43:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-05-24 16:05:34
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-05-16 10:25:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-04-22 16:59:55

Luyện toán

38 -Trung bình 9.77 - Tổng điểm 3810

Nguyễn Trịnh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2014-04-24 16:42:47
Nguyễn Trịnh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2014-04-30 06:58:18
Nguyễn Trịnh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 15:33:40
Nguyễn Trịnh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép nhân với số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-04-24 16:50:26
Nguyễn Trịnh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-08-02 10:17:25
Nguyễn Trịnh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2014-04-30 07:48:01
Nguyễn Trịnh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2014-05-09 16:07:12
Nguyễn Trịnh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2014-04-30 07:42:25
Nguyễn Trịnh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai đoạn: gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2014-04-25 17:04:33
Nguyễn Trịnh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2014-04-30 07:43:09