Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trương Quang Khải. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trương Quang Khải

Trương Quang Khải
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-25 22:49:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-18 22:15:34
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-12-18 22:12:57
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-12-18 22:09:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-12-18 22:07:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-18 22:02:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-18 21:57:58
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2014-12-18 21:55:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-18 21:47:59
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-12-18 21:43:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-15 22:18:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-12-15 22:17:46
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-12-15 22:16:37

Luyện toán

4 -Trung bình 8.00 - Tổng điểm 400

Trương Quang Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2014-12-20 09:19:13
Trương Quang Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-12-22 13:12:21
Trương Quang Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2014-12-21 17:28:01
Trương Quang Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2014-12-31 16:15:44