Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Trọng Quang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Trọng Quang

Nguyễn Trọng Quang
Hello, các bn Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình!

Luyện toán

31 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3100

Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-09-06 05:35:10
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 05:54:36
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-10-01 17:39:51
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-07-14 09:00:15
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 21:55:11
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 19:47:56
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng (trừ)
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 21:28:59
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 21:15:54
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 05:45:49
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 15:45:16
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 06:09:51
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 05:50:58
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 21:38:09
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng của số thập. Đọc, viết số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 21:54:27
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 05:49:00
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 21:28:17
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 22:16:56
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 21:39:22
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 05:49:08
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 05:46:03
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 05:52:34
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 21:12:24
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 10:36:05
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 10:44:12
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 21:56:16
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 22:23:19
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 22:34:10
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 15:28:46
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 15:32:55
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 09:07:42
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 09:05:00

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Lần cuối làm bài: 2018-10-11 21:41:23
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chợ Tết. Phân biệt s/x, ưt/ưc
Lần cuối làm bài: 2018-02-17 15:43:33
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 06:03:24

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 21:22:46
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 21:27:14
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 21:21:49
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 05:58:16
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 06:34:50

Điểm thi

Nguyễn Trọng Quang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-09 16:28:42
Nguyễn Trọng Quang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-26 21:40:48
Nguyễn Trọng Quang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-09 20:49:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-20 21:35:36
Nguyễn Trọng Quang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-14 21:21:55
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-10-24 20:47:20
Nguyễn Trọng Quang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-14 21:00:58
Nguyễn Trọng Quang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-14 05:52:44
Nguyễn Trọng Quang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-08 05:31:21