Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Trọng Quang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Trọng Quang

Nguyễn Trọng Quang
Hello, các bn Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình!

Luyện toán

27 -Trung bình 6.70 - Tổng điểm 5157

Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 10:36:05
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 22:34:10
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 22:23:19
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 10:44:12
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 21:12:24
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 05:52:34
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 21:56:16
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 05:46:03
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 05:49:08
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 21:39:22

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chợ Tết. Phân biệt s/x, ưt/ưc
Lần cuối làm bài: 2018-02-17 15:43:33
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 21:41:23
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 06:03:24

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 8.45 - Tổng điểm 507

Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 06:34:50
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 05:58:16
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 21:21:49
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 21:22:46
Nguyễn Trọng Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 21:27:14

Điểm thi

Nguyễn Trọng Quang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-26 21:40:48
Nguyễn Trọng Quang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-09 20:49:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-20 21:35:36
Nguyễn Trọng Quang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-14 21:21:55
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-10-24 20:47:20
Nguyễn Trọng Quang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-14 21:00:58
Nguyễn Trọng Quang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-14 05:52:44
Nguyễn Trọng Quang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-08 05:31:21