Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ᵈʳᵉᵃᵐ乡๖ۣۜS๖ۣۜO๖ۣۜN๖ۣۜG๖ۣۜO๖ۣۜK๖ۣۜU⁀ᶦᵈᵒᶫ[ MCU ] ★ ๖ۣۜSтαηℓε★. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ᵈʳᵉᵃᵐ乡๖ۣۜS๖ۣۜO๖ۣۜN๖ۣۜG๖ۣۜO๖ۣۜK๖ۣۜU⁀ᶦᵈᵒᶫ[ MCU ] ★ ๖ۣۜSтαηℓε★

ᵈʳᵉᵃᵐ乡๖ۣۜS๖ۣۜO๖ۣۜN๖ۣۜG๖ۣۜO๖ۣۜK๖ۣۜU⁀ᶦᵈᵒᶫ[ MCU ] ★ ๖ۣۜSтαηℓε★
Mục tiêu 1000 SP
  • Tên: ᵈʳᵉᵃᵐ乡๖ۣۜS๖ۣۜO๖ۣۜN๖ۣۜG๖ۣۜO๖ۣۜK๖ۣۜU⁀ᶦᵈᵒᶫ[ MCU ] ★ ๖ۣۜSтαηℓε★
  • Đang học tại: Trường THCS Thạch Bình
  • Địa chỉ: Huyện Nho Quan - Ninh Bình
  • Điểm hỏi đáp: 796SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: -17SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

1 -Trung bình 3.56 - Tổng điểm 249

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lần cuối làm bài: 2019-05-31 10:26:39

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 2.50 - Tổng điểm 25

Điểm thi