Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đào Thị Thùy Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đào Thị Thùy Linh

Đào Thị Thùy Linh
UwU.ThuyLinh

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Đào Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 17:32:11

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Đào Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 20:51:18

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Đào Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 15:47:04
Đào Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where is the sun?
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 15:12:34
Đào Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 21:09:25

Điểm thi