Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ☘️HaMy☘️. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

☘️HaMy☘️ CTV

☘️HaMy☘️
tea

Luyện toán

50 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5000

☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 15:10:27
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 16:53:20
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 15:42:35
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 15:48:14
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 12:17:14
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 14:08:23
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 13:59:47
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:10:21
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 14:54:30
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 14:06:08
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 16:50:33
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 16:58:55
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 13:56:11
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 17:05:13
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 14:12:09
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 14:03:19
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 14:15:20
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 14:20:11
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 15:01:36
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 15:03:07
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 15:06:46
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 14:51:55
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 15:27:58
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 10:57:05
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 11:04:34
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 11:05:56
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 11:08:01
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 11:09:09
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 11:10:33
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 11:11:51
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 11:15:02
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 17:08:47
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 17:13:41
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 11:02:36
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 10:58:40
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 12:15:56
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 15:31:16
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 17:01:51
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 15:26:34
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 17:00:35
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 09:28:27
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 13:59:27
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 19:22:52
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 14:23:25
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 14:49:22
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 19:24:18
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 14:51:49
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 21:00:38
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 21:01:39
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 21:02:31

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 20:51:18

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 15:47:04
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 21:09:25
☘️HaMy☘️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where is the sun?
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 15:12:34

Điểm thi