Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đoàn Mai Phương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đoàn Mai Phương

Đoàn Mai Phương
Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100030642136976

Luyện toán

36 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3600

Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 19:34:36
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 10:59:34
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 09:38:53
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 09:45:40
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 21:28:33
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 18:08:38
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 16:10:32
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 14:37:01
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 19:38:04
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 20:08:09
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 15:12:01
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-12 22:15:50
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 09:48:28
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 10:12:30
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 18:35:59
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 17:54:55
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 18:32:17
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-12 21:53:47
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-08-01 12:21:10
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 21:41:56
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 18:00:49
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-08-01 12:29:10
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-08-12 21:44:35
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-08-12 22:15:16
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-08-12 21:09:02
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 20:02:33
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 20:21:03
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 11:12:26
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-08-12 22:13:45
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 10:58:01
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 18:57:35
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 19:01:23
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 09:15:49
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2018-08-12 22:27:53
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 21:13:53
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-08-12 21:07:33

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 09:23:13

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Đoàn Mai Phương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-15 19:16:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-15 12:40:51
Đoàn Mai Phương làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-08-14 18:06:25