Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đoàn Mai Phương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đoàn Mai Phương

Đoàn Mai Phương

Luyện toán

36 -Trung bình 9.80 - Tổng điểm 3823

Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 18:57:35
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 18:00:49
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 11:12:26
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 17:54:55
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 10:58:01
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 20:21:03
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 10:59:34
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 20:02:33
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 20:08:09
Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 19:38:04

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Đoàn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 09:23:13

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đoàn Mai Phương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-15 19:16:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-15 12:40:51
Đoàn Mai Phương làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-08-14 18:06:25