Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ngây thơ vô số tội. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ngây thơ vô số tội

ngây thơ vô số tội
Ngón trỏ cho trà sữa,ngón cái cho tình yêu ,ngón áp út cho má,riêng ngón giữa dành cho anh!

Luyện toán

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:20:06
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 19:45:06
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 19:42:50
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 09:44:54
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 10:59:08
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 06:01:36
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 19:35:05
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 16:44:46
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 16:16:19
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:39:20
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:51:04
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 16:54:19
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:10:11

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:12:44
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:53:23
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:27:57
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 19:52:38
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:20:33
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 19:59:02
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 21:53:41
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 21:56:26
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 19:31:15
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:42:03
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:40:27

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:42:36
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:53:26
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:00:09
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:09:28
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:43:35
ngây thơ vô số tội đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:52:21

Điểm thi

ngây thơ vô số tội làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-22 22:19:35
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-22 22:14:08
ngây thơ vô số tội làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-24 21:52:18
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-16 18:31:43