Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hattori Heiji. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hattori Heiji

Hattori Heiji
3,4 thàng online 1 lần Nếu không thấy mình hoạt động nữa có thể liên hệ facebook này để gặp mình :v (nên nhắn tin trước nhé thường không kết bạn với người lạ :3 ) https://www.facebook.com/ngocdoai

Luyện toán

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

Hattori Heiji đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-01-12 20:11:28
Hattori Heiji đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-01-15 12:29:51
Hattori Heiji đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 20:25:54
Hattori Heiji đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 10:55:15
Hattori Heiji đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-01-19 21:15:54
Hattori Heiji đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-03-01 21:27:12
Hattori Heiji đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-06-25 20:53:49
Hattori Heiji đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-08-24 20:39:27
Hattori Heiji đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 21:06:50
Hattori Heiji đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 21:02:37
Hattori Heiji đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 20:08:53
Hattori Heiji đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:14:24
Hattori Heiji đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 13:57:09
Hattori Heiji đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 19:55:05
Hattori Heiji đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 21:22:35

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Hattori Heiji đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 21:49:05

Điểm thi