Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Pham Duc Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Pham Duc Anh

Pham Duc Anh
Bạn nào có thẻ pokemon ; one pice thì cho mình .

Điểm thi

Pham Duc Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-13 20:11:04
Pham Duc Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-13 19:21:18
Pham Duc Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-13 19:18:58
Pham Duc Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-10 21:25:53
Pham Duc Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-10 21:21:26
Pham Duc Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-10 21:20:15
Pham Duc Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-10 21:18:18
Pham Duc Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-08 19:04:26
Pham Duc Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-27 22:05:14
Pham Duc Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-27 21:48:24

Luyện toán

34 -Trung bình 9.10 - Tổng điểm 3733

Pham Duc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-06-01 20:14:11
Pham Duc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-28 19:56:38
Pham Duc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-05-05 10:12:10
Pham Duc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-05-10 21:37:43
Pham Duc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2016-05-14 11:14:17
Pham Duc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2016-05-20 21:12:54
Pham Duc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 21:18:18
Pham Duc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-04 10:04:05
Pham Duc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-06-08 21:03:21
Pham Duc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2016-06-12 20:15:14