Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Châu Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Châu Anh

Châu Anh
https://olm.vn/thanhvien/cunbong89 | https://olm.vn/thanhvien/binn0607 | https://olm.vn/thanhvien/wreckingball | bọn mặt giặc này là bff mị :3 tạm thời chỉ onl, k lm bài, nghỉ khỏe =)))

Luyện toán

7 -Trung bình 8.75 - Tổng điểm 700

Châu Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 20:49:19
Châu Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 15:33:47
Châu Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 15:36:15
Châu Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trừ
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 15:30:23
Châu Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 14:48:12
Châu Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 17:01:56
Châu Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 17:07:15

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Châu Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:34:44
Châu Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 17:42:46
Châu Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 15:40:06
Châu Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 15:49:25
Châu Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 16:36:35
Châu Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 15:43:12

Điểm thi

Châu Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-30 15:59:53
Châu Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-29 14:32:31
Châu Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-26 15:53:40
Châu Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-17 17:37:16
Châu Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-16 16:56:23