Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đ𝒂𝒏 𝑫𝒊ệ𝒑. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đ𝒂𝒏 𝑫𝒊ệ𝒑

Đ𝒂𝒏 𝑫𝒊ệ𝒑
#emyeuanh?

Luyện toán

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Đ𝒂𝒏 𝑫𝒊ệ𝒑 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 17:07:15
Đ𝒂𝒏 𝑫𝒊ệ𝒑 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 17:01:56
Đ𝒂𝒏 𝑫𝒊ệ𝒑 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 14:48:12
Đ𝒂𝒏 𝑫𝒊ệ𝒑 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trừ
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 15:30:23
Đ𝒂𝒏 𝑫𝒊ệ𝒑 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 15:36:15
Đ𝒂𝒏 𝑫𝒊ệ𝒑 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 15:33:47
Đ𝒂𝒏 𝑫𝒊ệ𝒑 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 20:49:19

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Đ𝒂𝒏 𝑫𝒊ệ𝒑 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:34:44
Đ𝒂𝒏 𝑫𝒊ệ𝒑 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 17:42:46
Đ𝒂𝒏 𝑫𝒊ệ𝒑 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 15:40:06
Đ𝒂𝒏 𝑫𝒊ệ𝒑 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 15:43:12
Đ𝒂𝒏 𝑫𝒊ệ𝒑 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 16:36:35
Đ𝒂𝒏 𝑫𝒊ệ𝒑 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 15:49:25

Điểm thi

Đ𝒂𝒏 𝑫𝒊ệ𝒑 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-30 15:59:53
Đ𝒂𝒏 𝑫𝒊ệ𝒑 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-29 14:32:31
Đ𝒂𝒏 𝑫𝒊ệ𝒑 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-26 15:53:40
Đ𝒂𝒏 𝑫𝒊ệ𝒑 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-17 17:37:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-16 16:56:23