Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoshimiya Ichigo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoshimiya Ichigo

Hoshimiya Ichigo
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-09 10:31:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-09 10:26:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-09 10:23:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-09 10:20:35
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-08 09:15:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-08 09:11:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-08 09:07:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-08 09:06:34
Hoshimiya Ichigo làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2014-11-03 14:44:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-03 14:41:05
Hoshimiya Ichigo làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-11-03 14:38:19
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-03 14:33:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-03 11:21:06
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-03 11:17:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-03 11:03:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-03 11:00:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-02 15:05:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-10 13:38:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-09-04 13:55:05
Hoshimiya Ichigo làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-24 13:54:51

Luyện toán

36 -Trung bình 6.85 - Tổng điểm 4179

Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-07-22 14:48:38
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-08-21 13:54:25
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2014-08-16 14:43:07
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-08-12 14:27:40
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2014-08-16 14:42:36
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-07-24 10:39:48
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-08-12 14:31:30
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-07-26 14:02:12
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-07-26 13:55:06
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2014-07-26 13:47:43