Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoshimiya Ichigo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoshimiya Ichigo

Hoshimiya Ichigo
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

36 -Trung bình 6.84 - Tổng điểm 4239

Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2014-12-21 15:30:54
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2014-12-03 11:26:45
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2014-11-16 07:15:51
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2014-11-06 12:50:11
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2014-10-23 13:02:34
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-10-22 12:01:52
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo diện tích, thể tích
Lần cuối làm bài: 2014-08-21 13:27:45
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2014-08-22 12:32:55
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-08-17 13:32:00
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh, sắp xếp hỗn hợp các số
Lần cuối làm bài: 2014-08-17 13:40:03

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Hoshimiya Ichigo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-17 19:11:12