Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoshimiya Ichigo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoshimiya Ichigo

Hoshimiya Ichigo
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

36 -Trung bình 6.85 - Tổng điểm 4179

Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-07-22 14:48:38
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-08-21 13:54:25
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2014-08-16 14:43:07
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-08-12 14:27:40
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2014-08-16 14:42:36
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-07-24 10:39:48
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-08-12 14:31:30
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-07-26 14:02:12
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-07-26 13:55:06
Hoshimiya Ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2014-07-26 13:47:43