PIKA

Giới thiệu về bản thân

Điên có tổ chức , sung sức có đào tạo ❤ ❤ ❤

Diện tích hình vuông:

       5 x 5 = 25 ( \(cm^2\))

          Đáp số : 25 (\(cm^2\))

Số cần tìm là:

  15 +16=31

       đáp số:31

Số cần tìm ;

 256 + 748 + 958 +120=2082

       Đáp số:2082

Số dó là:

  3x2=6

     Đáp số:6

Số phải tìm:

8x6=48

 Đáp số:48

6x6=36

8x8=64

Bạn Dương Hàn Thiên nói ko sai mình sẽ tk bạn

Nửa chu vi HCN là :

   100 : 2 = 50 ( cm )

Chiều dài HCN là :

   50 - 20 = 30 ( cm )

Diện tích HCN là :

 30 x 20 = 600 ( cm2 )

               Đ/s : 600 cm2

Số cần tìm là:

   4756 + 4643 = 9408

          đáp số:9408